[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[FYI] Wassenaar-Protesthttp://www.wassenaar.dk/

-------------------------------- CUT --------------------------------

      Deltag i protesten mod Wassenaar aftalen
       NYHED: ONLINE DEBATFORUM! Nu kan alle deltage i debatten
       om Wassenaar-aftalen her på
                  web-sitet via vores nye debatforum.

      Den danske regering underskrev den 3. december 1998 sammen
      med 33 andre lande den såkaldte Wassenaar aftale. I folge
      Wassenaar aftalen skal der fremover gives tilladelse til
      eksport af software, der sikrer stærk kryptering bl.a. ved
      afsendelse af e-mail og ved kommunikation i forbindelse
      med Internet handel. 

      [...]

-------------------------------- CUT --------------------------------


und


http://www.wassenaar.dk/se/

-------------------------------- CUT --------------------------------

      Deltag i protesten mot Wassenaar 
      Den svenska regeringen skrev den 3 december 1998 under den
      så kallade Wassenaar-överenskommelsen, tillsammans med 33
      andra länder. Av överenskommelsen följer bland annat att
      det krävs tillstånd för export av mjukvara som innehåller
      eller använder stark kryptering, exempelvis för att
      kryptera e-post eller vid överföringen av beställningar
      vid elektronisk handel. 

      [...]

-------------------------------- CUT --------------------------------