[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Sperrung von Seiten und ECO/ICTF
>Path: as-node.jena.thur.de!jengate.thur.de!news.uni-jena.de!news.HRZ.HAB-Weimar.DE!News.HTWM.De!news.tu-chemnitz.de!zrz.TU-Berlin.DE!news.dfn.de!uni-muenster.de!news
>From: "Rochus Wessels" <rochus@uni-muenster.de>
>Newsgroups: de.soc.zensur
>Subject: Re: Sperrung von Seiten und ECO/ICTF
>Date: 09 Sep 1996 18:28:54 +0200
>Organization: Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster, Germany
>Lines: 280
>Sender: "Rochus Wessels" <rochus@uni-muenster.de>
>Message-ID: <uask9u31wl5.fsf@math.uni-muenster.de>
>References: <6GBCypmzOeB@naranek.camelot.de> <423433519@own.deceiver.org>
>	<DxD6L8.13I@caissa.owl.de>
>NNTP-Posting-Host: eagles.uni-muenster.de
>X-Newsreader: Gnus v5.2.25/XEmacs 19.14

nick@caissa.owl.de (Martin Koch) writes:
> Was mich zu der Frage führt, was eigentlich die Holländer dazu sagen,
> daß Ihre Server von Deutschland aus zensiert werden. Sprich das
> deutsche Staatsanwälte festlegen wollen, was auf Ihren Servern
> angeboten werden darf.

Die Hollaender sagen dazu folgendes (da jetzt ja nicht mehr alle
in der Lage sind, xs4all-Seiten zu lesen, quote ich es komplett):

***
De Telegraaf, zaterdag 7 september 1996

Duitsers boycotten Nederlandse website

Van een onzer verslaggevers - AMSTERDAM, zaterdag

 De Duitse internet-aanbieders moeten op last van de Duitse justitie de
 Nederlandse website XS4ALL van het scherm weren. Volgens de Duitse
 justitie wordt via XS4ALL een pamflet verspreid met propaganda voor
 terrorisme.

 De Duitse internet-aanbieders die de XS4ALL-website doorgeven aan hun
 abonnees, maken zich volgens de Duitse justitie medeschuldig aan
 verspreiding van het pamflet. Het gaat om een editie van het
 links-anarchistisch tijdschrift Radikal dat in Duitsland is verboden.

 Duitsers kunnen al geruime tijd via Internet het radikale blad lezen.
 Het tijdschrift is op een homepagina van een abonnee van de
 Nederlandse internet-aanbieder XS4ALL overal in de wereld te lezen.

 De Duitse justitie heeft de vereniging van Duitse internet-aanbieders
 ICTF opgedragen de bewuste pagina's te blokkeren. Omdat het in de
 praktijk moeilijk is aparte pagina's af te sluiten, wordt de hele
 website van XS4ALL door de Duitse internet-aanbieders geblokkeerd.

 Directeur Felipe Rodriquez van XS4ALL betitelt het optreden van de
 Duitse justitie als een poging tot censuur. Volgens hem heeft de
 boycot niet veel succes.

(c) Telegraaf

***

DAILY PLANET Vrijdag 6 september 1996 editie: 3.84 


1. DUITSLAND ZET CENSUUR DOOR

Een aantal Duitse Internet-providers, verenigd in de Internet Content
Task Force, ontzegt haar abonnees de komende vier weken de toegang tot
de webpagina`s van XS4ALL. De ICTF is gisteren tot de actie overgegaan
op verzoek van de Duitse justitie omdat XS4ALL een site herbergt waarop
exemplaren van het verboden blad Radikal te vinden zijn. Dit blad zou
onderdeel uitmaken van een terroristische organisatie. Een soortgelijke
maatregel werd eerder genomen tegen een Amerikaanse provider waar de
zogeheten Zundel-site te vinden is: een homepage van een notoire nazi
die de holocaust ontkent. Overigens vallen ook de sites van de
Amerikaanse provider server.com onder de maatregel.

De ICTF is een werkgroep van de Electronic Commerce Forum, een
verzameling providers en uitgevers, zoals EUnet, Springer en
Bertelsmann, die zich richten op de commerciele ontwikkeling van het
net. De werkgroep is opgezet vanuit het idee dat providers een zekere
verantwoordelijkheid dragen voor het materiaal dat via Internet
opvraagbaar is. De ICTF wil door middel van adviezen en zelfregulering
voorkomen dat providers juridisch vervolgd kunnen worden op grond van
die verantwoordelijkheid.

In een motivatie, te vinden in onder meer de.org.politik.spd verklaren
de providers tot de actie over te zijn gegaan onder druk van de Duitse
justitie. Weigering van de censuurmaatregel zou kunnen leiden tot
inbeslagname van de apparatuur van de providers. Zoals verwacht
sorteert de maatregel geen enkel effect, behalve dan dat alle aandacht
nu is gericht op een blad dat anders vermoedelijk vrijwel niemand zou
lezen omdat het stijf staat van de dogma`s en kretologie. Tal van
andere sites voeren inmiddels kopieen van het blad zodat de censuur ook
praktisch niets uithaalt. De Duitse justitie heeft de komende vier
weken de tijd om dat te ontdekken.

(c) Francisco van Jole

***

AMSTERDAM (ANP) - De Duitse internetaanbieders boycotten op last van de 
Duitse justitie de Nederlandse Internet aanbieder
XS4ALL. Volgens justitie is op een website bij XS4ALL een pamflet te 
lezen met propaganda voor terrorisme. 

De Duitse internetaanbieders die de website doorgeven aan hun abonnees, 
maken zich volgens justitie medeschuldig aan verspreiding van het
pamflet. Het gaat om een editie van het links-autonome tijdschrift 
Radikal dat in Duitsland is verboden. In juli is op een aantal adressen in
Duitsland nog huiszoeking gedaan bij abonnees van het blad. 

Duitsers kunnen al geruime tijd via Internet het radicale blad lezen. 
Het tijdschrift is op een homepagina van een abonnee van de Nederlandse
internetaanbieder XS4ALL overal in de wereld te lezen. Het postadres 
van Radikal is in Amsterdam bij het Nederlandse linkse actieblad Ravage. 

Radikal is de spreekbuis van de links-anarchistische beweging in 
Duitsland. In het laatste nummer staat ondermeer een handleiding voor het
saboteren van treintransporten. Deze kwestie ligt gevoelig in Duitsland. 
De Duitse overheid wil tot het jaar 2003 honderd transporten van
hoog-radioactief afval via het spoornet. 

Het afval komt uit Frankrijk waar Duits nucleair materiaal wordt bewerkt. 
Duitsland bewaart de restanten in speciale opslagplaatsen. De
transporten zijn zeer omstreden. In mei liep een protest tegen het eerste 
transport uit op een veldslag tussen de politie en demonstranten. 

De Duitse justitie heeft de vereniging van Duitse internetaanbieders ICTF 
opgedragen de bewuste pagina's te blokkeren. Omdat het in de praktijk
moeilijk is aparte pagina's af te sluiten, blokkeren de Duitse aanbieders 
alle websites van XS4ALL. Dat betekent dat alle 3192 homepagina's van
XS4ALL-gebruikers niet meer in Duitsland te ontvangen zijn. 

Directeur Felipe Rodriquez van XS4ALL betitelt het optreden van de Duitse 
justitie als een poging tot censuur. Volgens hem heeft de boycot niet
veel succes. Internetters uit de hele wereld hebben uit protest het omstreden 
pamflet inmiddels gekopieerd en op hun homepage gezet. 

Bovendien past XS4ALL een technische truc toe waardoor het computeradres van
de internetaanbieder ieder uur verandert. Dat maakt het uitermate
ingewikkeld de website te blokkeren. 

***

            Duitse blokkade van Internet-provider

           Amsterdam - Een aantal Duitse Internet-providers
           ontzegt zijn abonnees sinds gisteren de toegang
           tot de in Amsterdam gevestigde provider XS4ALL. De
           abonnees kunnen daardoor geen informatie meer
           opvragen die de ruim drieduizend klanten van
           XS4ALL via Internet aanbieden. Aanleiding voor de
           maatregel is aanwezigheid van de digitale versie
           van het verboden linkse blad Radikal. Volgens de
           Duitse justitie zou dit blad spreekbuis zijn van
           terroristische organisaties.

           De Duitse providers vrezen dat de beschikbaarheid
           van Radikal er toe kan leiden dat justitie hen
           verantwoordelijk houdt voor overtreding van de
           anti-terrorisme wetten. Ze zouden daardoor het
           risico lopen dat hun apparatuur in beslag wordt
           genomen. Eerder werd de toegang geblokkeerd tot
           een Amerikaanse provider die onderdak biedt aan
           het informatiesysteem van de neo-nazi Ernst
           Zundel.

           De informatiepagina's van Radikal worden sinds
           zeven maanden beheerd door de radikaal linkse
           groepering Solidariteitsgroep Politieke
           Gevangenen. Volgens een woordvoerder is de
           gedrukte versie van het blad in Nederland gewoon
           te koop in progressieve boekhandels. 'Het is hier
           nooit verboden geweest. Wij hebben die pagina's
           opgezet toen redactieleden in Duitsland werden
           gearresteerd. Overigens heeft ook een politicus
           van de PDS (de voormalige communistische partij
           van de DDR) op haar eigen homepage een verwijzing
           naar het blad gemaakt. De CDU heeft daartegen wel
           geprotesteerd, maar dat is toen met een sisser
           afgelopen.' De bewuste verwijzing valt nu echter
           ook onder de censuur. In het jongste nummer van
           het blad is onder meer een verklaring opgenomen
           van een organisatie die in maart een aanslag heeft
           gepleegd op het huis van de Berlijnse hoogleraar
           K. Adomeit. Hij zou een 'kapitalistenvriend'
           zijn.

           Aangezien het technisch niet mogelijk is voor de
           Duitse providers om de toegang tot alleen deze
           informatie te blokkeren, geldt de maatregel voor
           alle pagina's bij XS4ALL. F. Rodriquez, directeur
           van XS4ALL, spreekt van een 'buitenproportionele'
           maatregel. 'Er is tevoren geen enkel contact met
           ons, noch met de bewuste gebruiker opgenomen.'
           Ondertussen heeft XS4ALL zelf technische
           maatregelen genomen om de censuur ongedaan te
           maken. 'Als het goed is zijn de pagina's nog
           steeds gewoon vanuit Duitsland opvraagbaar. Het
           enige wat ze nu nog kunnen doen, is al het
           elektronische verkeer, inclusief e-mail-berichten,
           tegenhouden.'

           De provider heeft contact opgenomen met
           Nederlandse politieke partijen met het verzoek de
           kwestie nader te bestuderen. 'Dit is een kwestie
           die via het internationaal recht geregeld moet
           worden. Het geeft geen pas om daar een heel
           systeem met duizenden gebruikers de dupe van te
           laten worden.'

           De actie van de Duitse providers heeft ertoe
           geleid dat het verboden blad nu op tal van
           plaatsen verkrijgbaar is. Internetgebruikers maken
           in hoog tempo kopiekn van het materiaal, om het
           zodoende op steeds wisselende plaatsen aan te
           kunnen bieden. De Duitse providers kunnen
           dergelijke wisselingen van plaats nooit
           bijhouden.


           Uit de Volkskrant van 7 september 1996


***
Webwereld, 6 september 1996

Duitse Internet-providers, verenigd in de Internet Content Taskforce
(ICTF), hebben de Nederlandse provider geblokkeerd. Duitse
Internetters kunnen niet langer de site en daarmee de
gebruikerspagina's van XS4All bezoeken.

Als reden voor de blokkering geeft de ICTF de in Duitsland verboden
publicatie Radikal, die via XS4All wordt verspreid. Een Duitse
officier van Justitie heeft de ICTF een fax gestuurd met het bericht
dat op de volgende pagina's het pamflet Radikal nr. 154 toegankelijk
is:

http://www.serve.com/spg/154/

http://www.xs4all.nl/~tank/radikal//154/

http://ourworld.compuserve.com/homepages/angela1/radilink.htm

Een deel van dit pamflet zou oproepen tot terrorisme, aldus de
officier van Justitie. Verder wordt gedreigd met vervolging als
doorgifte van de pagina's mogelijk blijft. De Duitse providers gaven
gehoor aan de oproep door het blokkeren van onder andere provider
XS4All. Niet alleen de Radikal-pagina's, maar ook alle andere 3192
web-pagina's van gebruikers en bedrijven worden daardoor
ontoegankelijk voor Duitse netters.

XS4All zegt tot op heden geen enkel bericht te hebben ontvangen van de
Nederlandse of Duitse overheid over de homepage van Radikal.
"Zonder enig overleg is men ertoe overgegaan om duizenden web-pagina's
van XS4All-abonnees te censureren. XS4All overweegt juridische stappen
tegen de Duitse overheid en de ICTF", zegt directeur Felipe Rodriguez
van XS4All. Rodriguez is tevens voorzitter van de Nederlandse evenknie
van de ICTF, de Nederlandse Vereniging van Internet-providers (NLIP).
Eventueel zal de kwestie politiek worden gespeeld, zegt Rodriguez,
waarbij de provider aanstuurt op kamervragen, die via het Ministerie
van Buitenlandse Zaken aan de Duitse overheid worden doorgespeeld.

"Omdat we zelf niets hebben gehoord uit Duitsland hebben we besloten de
actie te saboteren. De server, waar al het verkeer over loopt, krijgt
automatisch ieder uur een ander IP-nummer, en we hebben al onze
kennissen en collega's gevraagd naar de zaak te kijken en eventueel de
pagina's van Radikal te kopikren."

Als gevolg van de oproep van XS4All is Radikal nu ook op de volgende
locaties te bekijken:

 http://burn.ucsd.edu/%7Eats/RADIKAL/

 http://www.jca.or.jp/~taratta/mirror/radikal/

 http://www.serve.com/~spg/

 http://huizen.dds.nl/~radikal

 http://www.canucksoup.net/radikal/index.html

 http://www.ecn.org/radikal

 http://www.well.com/~declan/mirrors/

 http://www.connix.com/~harry/radikal/index.htm

 http://www.xs4all.nl/~tank/radikal/index.htm


 (Copyright IDG WebWereld, 06-09-1996)


-- 
Rochus Wessels       |``Whenever you are looking for a helping hand -
rochus@math.uni-muenster.de | you will find it at the end of your right arm.''